Uruchamiając stronę internetową Krakowskiego Duszpasterstwa Prawników wszystkim Prawnikom w Polsce: Sędziom, Prokuratorom, Adwokatom, Radcom Prawnym, Notariuszom, Komornikom i aplikantom wszystkich korporacji prawniczych jako Krajowy Duszpasterz składam wyrazy głębokiego uszanowania i słowa najlepszych i serdecznych pozdrowień.

Ksiądz Kardynał Karol Wojtyła, późniejszy Ojciec Święty Jan Paweł II spotykał się często z różnymi środowiskami miasta Krakowa. Te spotkania z lat 60-tych zapoczątkowały między innymi powołaniem Duszpasterstwa Prawników w Krakowie. Z biegiem lat za przykładem Krakowa poszły środowiska prawnicze z całej Polski. Wcześniej, bo w latach 50-tych prawnicy zaczęli organizować coroczne pielgrzymki na Jasna Górę do Częstochowy. Przemawiał do nich zawsze Prymas Polski – Kardynał Stefan Wyszyński. W swoich konferencjach podkreślał ważność i odpowiedzialność tych, którzy zostali powołani do umacniania sprawiedliwości. Mawiał często, że właśnie ład w Państwie i wobec bliźniego musi się zacząć od ładu wobec Pana Boga.

To wszystko działo się w okresie zniewolenia narodowego, a biorąc to pod uwagę mawiał: " największym brakiem współczesnego katolika jest lęk i brak odwagi, a ten brak odwagi paraliżuje wolę i zamyka usta wtedy kiedy milczeć nie wolno, a zwłaszcza kiedy idzie o Boże prawo". Zasadniczym celem i zadaniem duszpasterstwa prawników jest utwierdzenie tego środowiska w wierności chrześcijańskim wartościom, które zawsze były i są podstawą dobrego prawa.

Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński wskazywał w swych konferencjach jakie cechy osobowości winien posiadać każdy prawnik, a tym samym wskazywał kierunki pracy duszpasterskiej w tym środowisku. Po pierwsze powinien on kierować się miłością do człowieka, nawet jeśli będzie tym, którego w imię udzielonej mu władzy ma osądzać. Po drugie człowiek prawa musi żyć w umiłowaniu prawdy, która musi być ważniejsza niż wszystkie paragrafy. Po trzecie człowiek prawa winien mieć wielkie poczucie sprawiedliwości pamiętając o tym, że sama sprawiedliwość może okazać się największą niesprawiedliwością, a sama sprawiedliwość bez miłości ma zbyt krótkie ramiona, aby objąć całego człowieka z jego skomplikowaną osobowością. Ramiona Sprawiedliwości muszą być zatem przedłużaniem miłości.

W duszpasterstwie prawników powołujemy się na słowa i wskazania Ojca Świętego Benedykta XVI który na zgromadzeniu Unii Katolickich Prawników Włoskich powiedział: " Zadaniem katolickich prawników jest wnieść wkład do wypracowania takiego pojęcia świeckości państwa, które z jednej strony przyznaje w życiu prywatnym i publicznym miejsce dla Pana Boga, a drugiej strony respektuje uprawnioną autonomię rzeczywistości ziemskiej".
Z kolei w Anglii Ojciec Święty Benedykt XVI zwracając się do świeckiej inteligencji stwierdził: " Niektórzy próbują dzisiaj wykluczyć wiarę religijną w Boga z życia publicznego i niejako ją sprywatyzować, jako zagrożenie dla równości i wolności. Proszę was ludzi świeckich abyście nie tylko byli przykładami wiary, ale abyście przyczyniali się do wspierania religijnej wizji świata na forum publicznym i państwowym abyście byli ludźmi a człowiek sumienia to ten kto nie zdobywa nigdy sukcesu, dobrobytu, ani aprobaty swego środowiska kosztem wyrzeczenia się prawdy".

Obowiązkiem duszpasterza w środowisku prawników jest więc łączenie i budowanie jedności w imię prawdy i Boga. Mając świadomość, że pierwszym krokiem do porozumieniu jest wzajemne poznanie. Na coroczne Dni Skupienia w Częstochowie na Jasnej Górze zapraszam już teraz wszystkich prawników.

Ks. Prałat Dr Jan Pasierbek
Krajowy Duszpasterz Prawników