Szanowni Państwo

Jako Duszpasterz Prawników, a zarazem wykładowca na Wydziale Prawa Kanonicznego na UPJPII w Krakowie, chciałbym zaprezentować możliwość bezpłatnego studiowania Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. 

Jeżeli pragną Państwo poszerzać swoją wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, a zarazem wzmacniać w sobie chrześcijańskie wartości, kierunek prawo kanoniczne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie to idealne rozwiązanie! Prawo kanoniczne, nazywane także często kościelnym, to system norm i przepisów, determinujących funkcjonowanie i organizację Kościoła, czyli sposób jego zarządzania, prawa i obowiązki członków, elementarne zasady liturgiczne, przestępstwa i kary.

Studia na tym kierunku kończą się uzyskaniem tytułu magistra (studia jednolite magisterskie) pod okiem wykwalifikowanych wykładowców i ekspertów w dziedzinie prawa kanonicznego. Równocześnie kończąc studia magisterskie otrzymują Państwo dyplom licencjata kościelnego Prawa Kanonicznego, który uprawnia do występowania przed sądami kościelnymi np. w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zapewnia studentom również praktyczne doświadczenie poprzez organizację seminariów, warsztatów i praktyk w kancelarii prawnej, kurii diecezjalnej, jak i w sądzie pierwszej instancji i sądzie apelacyjnym.

Dodatkowo prawnicy mają możliwość realizacji studiów w tzw. trybie skróconym trwającym 3 lata. Pisząc w skrócie polega on na Indywidualnej Organizacji Studiów, zakładającej przepisanie przedmiotów ogólnoprawnych i pomocniczych, które Państwo zrealizowali podczas studiów prawniczych. Pozostałe przedmioty filozoficzne i teologiczne oraz stricte związane z prawem kanonicznym są realizowane w trakcie 6 semestrów. 

Po więcej szczegółów zapraszam na stronę rekrutacji lub do kontaktu z sekretariatem Wydziału

ks. dr Marcin Wolczko